NYNÍ 20 % SLEVA NA LED SVÍTIDLA POD KUCHYŇSKOU LINKU

Instalace dotykového ovladače do profilu není náročná, zvládne ji skoro každý – stačí základní znalosti pájení. I po přečtení tohoto článku, výrazně doporučujeme před instalací si přečíst návod (součást balení stmívače) a postupovat dle něj. 

Instalace:
1) Jak napájet LED pásek k dotykovému stmívači: není potřeba využití žádného kabelu, pouze si přidržte pásek těsně u dotykového stmívače a pájkou naneste cín na pájecí plošky LED pásku a stmívače. Je důležité, aby jste nejprve zkontrolovali polaritu (+/-) dotykového stmívače a pásku, aby vždy byl plus proti plusu a mínus proti mínusu.

c8b98cc5-cbf2-4364-aec0-6a769f889455dda70f4b-fb9e-49e6-a7dc-87e9f1f95f50

2) Nyní si k dotykovému stmívači napájejte kabel, opět je důležité dodržet polarity (+/-).

7ca1db51-3a67-4ba4-86dc-22ab3122fb9be6285436-6b50-491c-96d3-b7cd8a0d2422

3) Poté co máte spájený LED pásek k dotykovému stmívači, si pásek se stmívačem vložte do lišty, vycentrujte a následně fixou označte přes otvor pro šroubek v dotykovém stmívači bod v liště. Tento bod je potřeba provrtat 1,5 mm vrtákem. (pásek ani stmívač zatím nenalepujte)

b5227768-d2ba-47e7-9922-a6c3b7bc4bbdb6b96f9d-f54f-447e-aeb5-6bb046320ac4

 

8a13ecb7-f06f-41ae-972f-fccf737e6ed6fc0af3a1-d32b-4378-80c6-11547a9e644e

4) Dotykový stmívač vlepte pomocí oboustranné lepicí pásky (je součástí dotykového spínače) do profilu na místo, které jste si předem určily tak, aby vyvrtaná ďirka seděla s otvorem dotykového stmívače. Po té přilepte do lišty celý LED pásek. Stmívač následně pomocí šroubku prošroubujte. Je velmi důležité, aby na liště nebyla žádná špona po vrtání tudíž, aby jediný kontakt mezi lištou a dotykovým stmívačem byl vedený přes šroubek. Šroubek utahujteopatrně, tak abyste nepoškodily (neprotlačily) dotykový stmívač.

cbabf01f-0894-41eb-9417-fe34292958a6c995c292-4a1c-4577-8d6e-c091c952b77c

Nyní po připojení adekvátního zdroje je možno LED pásek ovládat dotykem.

82e73904-c2c3-4ac7-9a89-3220946b83254d070fd2-c7ef-425b-83d9-7a0e259e7813

Naše doporučení:
Doporučujeme proletovat propojku „J4“ s polem „+“ pro vypnutí LED diody indikující vstupní napětí při vypnutém stavu. Tento postup doporučujeme uskutečnit jako poslední krok, až po vyzkoušení funkčnosti. Po tomto kroku, už nebude dioda na dotykovém stmívači svítit.

 

Ovládání:
Krátkým dotykem zapnete či vypnete LED pásek. Dlouhým dotykem při zapnutém stavu stmíváte či rozsvícíte.