Dne 13. 8. 2005 byla přijata novela zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, která ukládá výrobcům a dovozcům elektrozařízení, uvedených v příloze tohoto zákona, povinnost financovat, zajišťovat a spolupodílet se na sběru a likvidaci elektroodpadu.

V praxi to znamená, že výrobci a distributoři navýší cenu svých výrobků o tzv. recyklační poplatek. Tento poplatek se následně přeúčtuje až na konečné spotřebitele.

Tímto opatřením se spotřebitelé vlastně zajišťují dvě výhody. Za prvé, existuje vyšší pravděpodobnost, že bude životní prostředí chráněno před nelegálním ukládáním odpadu. Za druhé, spotřebitelé se nemusí starat o to, jak se zbavit svých starých elektrozařízení, ať už se jedná o počítače, televizory nebo lednice.

K dispozici je povinné sběrné místo pro tento druh odpadu v každé obci. Na těchto sběrných místech budou odpad přijmat a ekologicky ho zlikvidují (samozřejmě, náklady na likvidaci a recyklaci odpadu již byly zaplaceny při nákupu výrobku). Mapu míst se sběrným odpadem naleznete na stránkách kamsnim.cz

V ceně zboží zakoupeného u nás je zahrnut recyklační poplatek, pokud se jedná o zboží zakoupené po 1. 9. 2005.