Dne 1. ledna 2021 byl přijat v České republice zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. Tento zákon přináší důležitá opatření ohledně odpovědnosti výrobců za nakládání s elektrozařízeními po skončení jejich životnosti. Pokud jste konečným spotřebitelem elektrozařízení, je pro vás důležité znát vaše práva a povinnosti v souvislosti se zpětným odběrem těchto zařízení.

Jednou z klíčových částí zákona je ust. § 66, který upravuje způsob zajištění zpětného odběru elektrozařízení. V souladu s tímto ustanovením mají výrobci elektrozařízení povinnost zajistit zpětný odběr elektrozařízení, která dosáhla své životnosti, a následně se podílet na jejich recyklaci nebo jiném odpadovém hospodářství.

Co to znamená pro vás jako spotřebitele? Především, můžete být klidní, že existují způsoby, jak se zbavit starých elektrozařízení, jako jsou ovladače, trafa, napájecí zdroje, nabíječky atd., bez negativního dopadu na životní prostředí. V rámci zákona by měla být zajištěna dostupnost sběrných míst pro elektrozařízení v každé obci. Na těchto sběrných místech budou přijímány vaše staré elektrozařízení a ekologicky zlikvidována.

Významnou změnou, kterou zákon přinesl, je způsob financování zpětného odběru elektrozařízení. Recyklační poplatek, který je součástí ceny zakoupeného elektrozařízení, umožňuje výrobcům financovat sběr a likvidaci elektroodpadu. To znamená, že již nebudete muset řešit, jak se zbavit svých starých elektrozařízení, a náklady na jejich recyklaci a likvidaci jsou již zahrnuty ve výrobku.

Pro snadnou identifikaci sběrných míst pro elektrozařízení v blízkosti vašeho bydliště můžete navštívit stránky www.kamsnim.cz. Na této webové stránce naleznete mapu s umístěním sběrných míst, kde můžete bezplatně odevzdat svá stará elektrozařízení.

Pamatujte, že jako spotřebitel máte právo využít možnosti zpětného odběru elektrozařízení a přispět tak k ochraně životního prostředí. Zbavte se svých starých elektrozařízení správným způsobem a přidejte se k úsilí o udržitelné nakládání s odpady.